اهداف کانون

در گفتگوی دبیر و نایب رییس کانون با روزنامه ایران مطرح شد: “حمایت اساتید و متخصصان علوم شیلاتی از توسعه پایدار تیلاپیا در کشور

🔸یکی از آبزیانی که می‌تواند به‌راحتی در آب‌های شور و لب‌شور و کویری پرورش داده شود و نیاز کمی به آب و منابع آبی شیرین دارد، ماهی تیلاپیا است.

🔸دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان به روزنامه ایران گفت: تیلاپیا یک ماهی با راندمان بالاست و یکی از امتیازات صنعت پرورش تیلاپیا در کشور این است که قبل از این که تولید تیلاپیا در کشور صورت گیرد، بازار آن از طریق واردات فیله و استقبال گسترده مردم ایجاد شده است.

🔸استاد شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به روزنامه ایران گفت: تیلاپیا ظرفیت این را دارد که به‌عنوان یک صنعت در کشور محسوب شود. تولید این ماهی می‌تواند در مناطقی که با محدودیت منابع آبی مواجه هستند، صورت گیرد. با توجه به تقاضای روزافزونی که وجود دارد می‌توانیم با وجود این ماهی در سبد غذایی مردم، پاسخگوی این نیاز به آبزیان در کشور باشیم.