اهداف کانون

از جمله مواردی که در این وبینار مطرح میگردد عبارتند از:

  • نکات پرورش ماهیان خاویاری – شامل تغذیه، مدیریت،فیزیولوژی تولید مثل، حفاظت و بازسازی ذخایر
  • موضوعات مربوط به صنایع جانبی و بازار
  • موارد مربوط به مستندسازی فعالیت های خاویاری

همچنین نائب رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان و دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران نیز در این وبینار مشارکت دارند و درباره موضوع توانمندی های بخش آبزیان در اقتصاد شیلاتی کشور از زبان دکتر خدایی میشنویم.