اهداف کانون

مرکز ملی تخقیقات فرآوری آبزیان یونیدو با همکاری پارک علم و فناوری گیلان به منظور راه اندازی مرکز رشد فرآوری آبزیان در محل این مرکز و حمایت از ایده های نوآورانه و مبتنی بر دانش برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان، اقدام به جذب و پذیرش هسته ها، واحد های فناور و استارت آپ ها مینماید