اهداف کانون

? نکاتی درباره فهرست کالا و خدمات دانش بنیان

تولید کالاهای دانش بنیان، یکی از معیارهایی است که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه قرار می گیرد و لذا برای این منظور فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانش‌بنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفته است.
در این ویدیو مهندس هوشمندزاده کارشناس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان به توضیح فهرست کالا و خدمات دانش بنیان می‌پردازد.