اهداف کانون

? آشنایی با برنامه تحول توسعه فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در دولت سیزدهم

بر اساس برنامه ای که در قالب برنامه تحول توسعه فناوری و نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته شده متوجه می‌شویم که اولا عدم باور دولت به شرکت‌های دانش بنیان عامل اصلی و محوری مشکلات است و دومین عامل، کوچک مقیاس بودن شرکت‌های دانش بنیان و عدم توجه به توسعه دانش محور در شرکت‌ها و بنگاههای بزرگ میباشد.

این مباحث در زیر بخش شیلات هم مهم و توجه به آن ها لازم است.

کانون در نظر دارد که با حضور تمامی دست اندرکاران مرتبط شیلاتی و بهره گیری از نظرات مدیران ذیربط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و نیز مدیران تعدادی از شرکت های دانش بنیان شیلاتی و دعوت از همه این شرکت ها بعنوان مدعو یکی از نشست‌های ماهانه را به بحث روی این موضوع اختصاص دهد.

جهت اطلاعات بیشتر از این طرح میتوانید ذیلا آن را دانلود فرمایید.