اهداف کانون

بهداشت و بیماری‌ها

فرآوری و بسته‌بندی

ادوات و تجهیزات و ماشین‌آلات

نهاده‌ها و خوراک

صیدوصیادی

تکثیر و پرورش