اهداف کانون

به نقل از دامیران پایگاه پیشرو و فراگیر دامپروری ودامپزشکی؛ در خصوص فعالیت کنترل شده صیادان ترال و پرورش دهندگان ماهی تیلاپیا گزارش میکند.

کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان در پاسخ به نامه ۱۵۰ تن از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور در رشته شیلات، بر لزوم عدم ارائه اطلاعات متناقض که موجب تصمیم گیری های پرهزینه در حوزه های کلان ملی می گردد تاکید کرد.

کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان، طی بیانیه ای در خصوص دغدغه برخی از اساتید دانشگاهی کشور در حوزه شیلات به شبهات ایجاد شده در خصوص توسعه بی ضابطه ناوگان صیادی کشور و تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا توضیحاتی را ارائه کرد.

ادامه مقاله و گزارش را میتوانید در دامیران مطالعه کنید.