اهداف کانون

این جلسه در روز سه شنبه 1400/03/18 از ساعت 10 تا 12 در سالن شماره 7 معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه آقایان دکتر مطلبی، موسوی، شریف روحانی، عبدالحی و خدایی از اعضای هیئت مدیره کانون حضور یافتند و از سوی معاونت نیز علاوه بر  دکتر صالحی آقای دکتر مجدالدین و سرکار خانم دکتر اصغری در جلسه حاضر بودند.

پس از خیر مقدم اولیه توسط آقای دکتر مجدالدین مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت، آقای دکتر مطلبی به معرفی حاضرین پرداخته و سپس از آقای دکتر شریف روحانی درخواست نمودند که گزارش فعالیت های کانون را ارائه نمایند.

آقای دکتر شریف روحانی با ارائه یک فایل پاورپوینت جامع، اهداف، برنامه ها و اقدامات اجرایی کانون را در فرازهای مختلف مطرح و معرفی نمودند و در ادامه نیز آقای دکتر خدایی گزارش مختصر مالی کانون را بیان داشتند.

آقای دکتر صالحی با تقدیر و تشکر از اقدامات ارزنده کانون آبزیان، این کانون را یکی از کانون های نوپا و البته فعال و موفق دانستند و اشاره نمودند که با توجه به آن که سیاست کلی معاونت استفاده از حضور بخش خصوصی در بدنه کانون هاست به نظر می رسد که این کار در کانون آبزیان به خوبی شکل گرفته است.

ایشان همچنین تأکید کردند که حتماً از ظرفیت قانونی که براساس آئین نامه تاسیس و فعالیت کانون ها وجود دارد استفاده کنید؛ چرا که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. آقای دکتر صالحی اضافه کردند شما حمایت مطلق معاونت را دارید و لذا ما با تمام قوا از همه کانون ها و از جمله کانون آبزیان پشتیبانی می کنیم.

ایشان چند توصیه هم داشتند که به شرح ذیل مطرح نمودند:

1) تلاش برای گسترش دامنه نفوذ کانون در میان بدنه بخش از طریق عضوگیری

2) ورود به موضوع تدوین استانداردها و به روز رسانی آنها خصوصاً آن که معاونت ارتباط بسیار خوبی با موسسه استاندارد دارد.

3) توجه به بحث صنعت حلال؛ با توجه به آن که کارگروه حلال در سازمان استاندارد است و معاونت هم با آن ارتباط دارد توجه به براند حلال از مسیر کانون آبزیان پیگیری شود.

4) در طرح های کلان آن چه که جزء اولویت های ملی است، قطعاً نقش کانون ها جدی خواهد بود ولی اگر طرحی ارجاع شد باید با سرعت پاسخ داده شود.

5) از امکانات مرکز نوآوری صنعت غذا استفاده کنید.

در پایان ضمن تشکر از حمایت های ایشان مقرر شد که بر اساس توضیحات آقای دکتر صالحی برنامه سال 1400 بازنگری و رویکردهای پیشنهادی ایشان در برنامه لحاظ گردد.