اهداف کانون

جلسه هیئت مدیره کانون با آقای دکتر پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

این جلسه در روز سه شنبه 1400/03/18 از ساعت 10 تا 12 در سالن شماره 7 معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه آقایان دکتر مطلبی، موسوی، شریف روحانی، عبدالحی و خدایی از اعضای هیئت مدیره کانون حضور یافتند و از سوی معاونت نیز علاوه بر  دکتر صالحی آقای دکتر مجدالدین و سرکار خانم دکتر اصغری در جلسه حاضر بودند. پس از خیر مقدم اولیه توسط آقای دکتر مجدالدین مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت، آقای دکتر مطلبی به معرفی حاضرین پرداخته و سپس از آقای دکتر شریف روحانی درخواست نمودند که گزارش…